Search

 

Aktualnosci

XII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Sułowie

01 lutego 2017 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie odbył się dla gimnazjalistów powiatu milickiego XII Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje”.

Więcej  

60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 17–21 września 2017 roku odbędzie się we Wrocławiu 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To coroczne spotkanie chemików jest wydarzeniem naukowym wysokiej rangi, organizowanym przez najważniejsze ośrodki badawcze w Polsce. Skupia każdorazowo od 800 do 1000 uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka konferencji obejmuje najnowsze osiągnięcia badawcze w dziedzinie chemii, które tym razem prezentowane będą w 16 sekcjach. Planowane są również trzy sesje specjalne oraz dyskusja panelowa na temat współpracy świata nauki z przemysłem. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zjazdu: 
http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl

 

III Powiatowy Konkurs Chemiczny „Młody Chemik Eksperymentuje” w Zgorzelcu

11 stycznia 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbył się III Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje dla gimnazjalistów pod patronatem Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego oddziału wrocławskiego przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej i Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Więcej  

Jubileusz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego obchodził w 2016 roku swoje siedemdziesięciolecie. Jego utworzenie zostało formalnie zatwierdzone podczas posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa w dniu 17 czerwca 1946 roku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Włodzimierz Trzebiatowski, a w skład zarządu weszła ponadto inż. (później profesor) Zofia Skrowaczewska, pełniąca funkcję skarbnika. W czasie swojej dotychczasowej działalności Oddział działał aktywnie na rzecz krzewienia wiedzy chemicznej, organizując wykłady, odczyty, wycieczki do zakładów pracy, patronując różnorodnym projektom edukacyjnym i konkursom. Oddział współorganizował szereg konferencji naukowych, w tym 5 zjazdów PTChem: w 1948 (piąty zjazd w ogóle, a pierwszy po wojnie), 1967, 1979, 1998 i 2004 roku. Również najbliższy, jubileuszowy, 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaplanowany jest we Wrocławiu.

Więcej