Search

 

Aktualnosci

Spotkanie naukowe OWPTChem 1 lipca 2016 r.

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego na spotkanie naukowe, które rozpocznie się w dniu
1 lipca 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w Sali Dziekańskiej w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40, Wrocław).

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie
 2. Referat popularnonaukowy - prof. dr hab. Adam Jezierski (Uniwersytet Wrocławski)
 3. Dyskusja
 4. Sprawy bieżące
 5. Spotkanie plenerowe - piknik

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.06.2016 r. i wpisanie się na listy, które będą znajdowały się u następujących osób:

UWrdr hab. Lucjan Jerzykiewicz

UPdr inż. Anna Gliszczyńska

PWr i Inst. Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PANdr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

 

Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

                                                                                                              Warszawa, 25 maja 2016 roku

Członkowie Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Chemicznego,

Zaproszeni Goście,

Pracownicy PTChem

Szanowni Państwo,

                Uprzejmie zapraszam  na posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniu 13 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz.11.30. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 w  Sali Stanisława Staszica (103)

Porządek obrad:

 1. Powitanie i zaakceptowanie porządku obrad  (J. Błażejowski)
 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu na logo i plakat obchodów 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (M. Rosen)
 3. Informacja o obchodach 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (I. Madura)
 4. Informacja Prezesa i Dyrektora Biura o działalności ZG (B. Błażejowski,  A. Hylińska)
 5. Informacja o działalności Oddziałów i Sekcji (R. Latajka)

- wybory w oddziałach i Sekcjach

 1. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej –  głosowanie (S. Witkowski)
 2. 7.Zatwierdzenie wniosków o przyznanych nagrodach PTChem w 2016 – głosowanie
 3.  (P. Bałczewski)

       7.    Zmiany w regulaminie nadawania nagród (P. Bałczewski)

8.    Informacja o Zjeździe PTChem w Poznaniu 19-23.09.2016 – (R. Pietrzak)

 1. 8.Sprawozdanie Głównego Komitetu Olimpiady Chemicznej – (M. Orlik)
 2. 9.Sprawy wniesione przez członków Zarządu Głównego - (J. Błażejowski)
 3. 10.Wolne wnioski.

 

 

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia – przypominam, iż w przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Głównego, Przewodniczący Zarządu Oddziału lub Przewodniczący Sekcji Naukowej jest zobowiązany do wydelegowania pełnomocnego zastępcy, który będzie go reprezentował z prawem głosu na posiedzeniu.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Hylińska

Dyrektor Biura PTChem