Search

Aktualnosci

Wybraliśmy Elektorów

Wybraliśmy elektorów

            W dniu 9 lutego 2018 roku walne zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego dokonało wyboru elektorów do Kolegium Wyborczego PTChem. Zostali nimi:

dr inż. Michał Jewgiński (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

mgr Dorota Kędzierska (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Michał Kobyłka (Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

dr hab. Inż. Tomasz Olszewski (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej)

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk (Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

            Wybory nowych władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędą się podczas LXI Zjazdu Naukowego PTChem (17-21 września 2018, Kraków). W skład kolegium elektorów wchodzą delegaci wybrani w okręgach, a także członkowie ustępującego zarządu (w tym przewodniczący oddziałów i sekcji Towarzystwa).

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego  zaprasza na Walne Zebranie  Członków, które odbędzie się w dniu 9 lutego  2018 (piątek) na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, w budynku A2, w sali 310 (sala Płażka), przy ulicy Wybrzeże Wyspiańskiego 27. Celem zebrania jest wybór elektorów  do Kolegium Wyborczego Towarzystwa przed planowanymi wyborami Władz Towarzystwa, które odbędą się we wrześniu br w Krakowie podczas 61 Zjazdu PTCh,  w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny (6).

Początek obrad:                                                  

  I termin godz. 1300

 II termin godz. 1330

 

II etap 64 Olimpiady Chemicznej (26-27 stycznia 2018)

W dniach 26-27 stycznia 2018 roku we Wrocławiu, podobnie jak w kilkunastu innych miastach w Polsce, odbył się II etap Olimpiady Chemicznej. Część laboratoryjna zorganizowana była w pracowniach Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, natomiast część teoretyczna – na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej  

64 Olimpiada Chemiczna

Miło nam poinformować, że w dniach 26.01.2018-27.01.2018 odbył się II etap  64 Olimpiady Chemicznej (zawody organizowane przez Komitety Okręgowe) z udziałem 40 zakwalifikowanych  uczniów z okręgu dolnośląskiego.

26.01.2018 (piątek) godz. 12.00 - część teoretyczna,

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

27.01.2018 (sobota) godz. 9.00 - część laboratoryjna,

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej