Search

 

Aktualnosci

Jubileusz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego obchodził w 2016 roku swoje siedemdziesięciolecie. Jego utworzenie zostało formalnie zatwierdzone podczas posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa w dniu 17 czerwca 1946 roku. Pierwszym prezesem Oddziału został prof. Włodzimierz Trzebiatowski, a w skład zarządu weszła ponadto inż. (później profesor) Zofia Skrowaczewska, pełniąca funkcję skarbnika. W czasie swojej dotychczasowej działalności Oddział działał aktywnie na rzecz krzewienia wiedzy chemicznej, organizując wykłady, odczyty, wycieczki do zakładów pracy, patronując różnorodnym projektom edukacyjnym i konkursom. Oddział współorganizował szereg konferencji naukowych, w tym 5 zjazdów PTChem: w 1948 (piąty zjazd w ogóle, a pierwszy po wojnie), 1967, 1979, 1998 i 2004 roku. Również najbliższy, jubileuszowy, 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaplanowany jest we Wrocławiu.

Więcej  

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
składa wszystkim członkom i sympatykom
najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Niech zbliżający się okres Bożego Narodzenia
będzie wytchnieniem od codziennych trosk, obowiązków i goniących terminów,
a nadchodzący rok 2017  – czasem wielu odkryć  (nie tylko na polu naukowym)
i inspirujących spotkań – również podczas wrocławskiego Zjazdu PTChem.


                                           

 

Ogólnopolski konkurs filmowy z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej - Curie

Regulamin ogólnopolskiego konkursu filmowego
z okazji 150 rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”

Organizator

 Organizatorami konkursu są Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS.

Tematyka i cele konkursu

· Zainteresowanie i propagowanie wiedzy na temat dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie wykorzystywanego w nauce i życiu codziennym.
· Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności.
· Nauka i praktyczne zastosowanie technik multimedialnych.

Więcej  

UROCZYSTE SPOTKANIE NAUKOWE 15 grudnia 2016 r.

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego mam zaszczyt zaprosić na uroczyste spotkanie naukowe z okazji siedemdziesięciolecia utworzenia naszego Oddziału. Rozpocznie się ono w Sali Dziekańskiej w budynku H-14 (Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 40) w dniu 15 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 15.00. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie towarzyskie.

                                                                  Z wyrazami szacunku,

                                                                            Elżbieta Wojaczyńska