Search

E. Wojaczyńska | K. Orzechowski | A. Gliszczyńska | L. Jerzykiewicz  |  T. Olszewski | K. Gans |  M. Wawrzewska

Więcej

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniu 01.07.2016 roku

Więcej

prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski) - wiceprzewodniczący

Pierwszym Przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego był profesor Włodzimierz Trzebiatowski

Więcej