Search

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza wszystkich chętnych na wykład zatytułowany:

„Nowe materiały i polimery z alkaloidów chinowca"

Wygłosi go profesor Karol Kacprzak z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład rozpocznie się w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 1100 w Sali Wałbrzyskiej (s. 220) w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej przy ul. M. Smoluchowskiego 23.